მამა, რომელიც ორ მცირეწლოვანს სრულიად მარტო ზრდის !

აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები დედამ მიატოვა და ორ მცირეწლოვან შვილს მამა სრულიად მარტო ზრდის!